Eksperter

Alle våre kurs blir laget i samarbeid med anerkjente eksperter i landet innen hvert fagfelt. Dette gir høy kvalitet på kursene slik at du kan være trygg på den kunnskapen du finner her. I tillegg sørger våre dyktige pedagoger for at kursene er lettleste og brukervennlige – og at de er tilpasset familie og barn eller ansatte i skole og barnehager som vil gi barn en fin hverdag. 

Elin Breivik

Ekspert på prydhøns, eksotiske fugler og hage 

Elin er en av de best kjente oppdretterne av prydhøns i Norge og har drevet med dette i 33 år. Utgangspunktet for hønseholdet er småbruket hennes – Brubakken – som ligger like nord for Steinkjer i Trøndelag. Her har hun både høns og eksotiske fugler av alle tenkelige slag – og har med årene en egen erfaring med mer enn 20 ulike raser.  I kursrekken vår om hønsehold vil hun hjelpe deg på veien til ditt eget hønsehold der god dyrevelferd er en selvsagt del av all den fine trivselen høns kan gi deg og dine. 

Elin er utdannet agronom og senere blomsterdekoratør. Hun er telemarksmester i blomsterdekorasjon og har også deltatt to ganger i NM. Elin har også 10 års yrkeserfaring innen planteproduksjon – derav mange år som daglig leder i Floriss. Ikke overraskende er hun minst like kjent for sin fantastiske hage som for høns. 600-700 ulike planter og stauder omgir fugleburene hennes.  

Utgangspunktet for både hønsehold og hagestell er det samme som for de fleste andre: Trivelig fritid med litt selvberging som plussfaktor. Hun legger vekt på bærekraftige løsninger, og hønsemøkka er en viktig ingrediens i den frodige hagen. 

Tor Bollingmo

Humleekspert

Tor Bollingmo fra Trondheim er utdannet biolog og regnes som en av Norges fremste eksperter på humler. Han er en meget sterk naturformidler og er involvert i små og store prosjekt som kan ivareta humlene våre så vel som resten av artsmangfoldet i landet vårt. Tor samarbeider blant annet med NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet om formidling av humlekunnskap ut til folket.

Allerede som 9-åring begynte Tor å gjøre notater om naturen. I mer enn 300 dagbøker har han skildret alt i naturen som har vakt hans interesse gjennom livet og hvilke tanker dette har utløst hos ham. Han har utgitt flere bøker, blant annet må-ha-i-sekken-boka ‘Norges humler gjennom Humleskolen’.

Steffen Tangen

Friluftsekspert

Steffen er en ekte friluftslivsentusiast, som både i jobb og fritid tilbringer mye tid i naturen. I kursrekken vår om friluftsliv vil han hjelpe deg på veien til å mestre ferdigheter som kan legge grunnlaget for gode og rike opplevelser i naturen.

Steffen jobber som høgskolelektor i fagmiljøet natur, helse og kroppsøving på Høgskolen i Østfold. Han har 12 års yrkeserfaring på høgskolen, hvor han jobber for å få barnehagelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter til å være trygge i naturen og ville ta med barn i friluftslivet. Han har en praktisk tilnærming til arbeidet, og tar med studenter på flere spennende ekskursjoner til alle årstider.

På familieturer i skogen har Steffen alltid med seg sag, øks, kniv og tau, så de kan lage både bål og lekeapparater. Tennbriketter, avispapir eller tennvæske må du derimot se langt etter

Alexander Olsen

Friluftsekspert

Alexander elsker å være ute, etter flere års jobb i barnehage der løsningen på alt var å komme seg ut i naturen, blir det lite tid inne. Bål skal man selvfølgelig fyre opp, da senker roen seg og man skal bare «være» i naturen og få en velfortjent pause fra hverdagens jag. Sønnen på litt over ett år, lukter konstant bål.

Alexander er på 5. året med jobb på Høgskolen i Østfold i fagmiljøet natur, helse og kroppsøving. Her trives han med å undervise barnehagelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter i blant annet natur, helse og friluftsliv. Fokuset her er praktisk undervisning som skaper trygghet og trivsel på tur.

Tom Roger Østerås

Tom Roger er en erfaren naturfotograf og fuglekjenner fra Stjørdal. Han driver eget firma som feltornitolog og biolog og har i den forbindelse mange spennende oppdrag innen både naturforvaltning og forskning. I tillegg til stor kunnskap om fugl, har Tom Roger stor kompetanse om insekter og fisk.  

De siste 20 årene har han hatt mer enn 200 rovfugler i pleie for Statsforvalteren, og han har samarbeidet med NINA i et prosjekt for å eksportere havørn til Irland for å styrke bestanden der etter 100 års utryddelse. 

Mange naturfotografer får bli med Tom Roger til hans fotoskjul ved foringsplassen hans. Der knipses de mest fantastiske bilder av kongeørnen. 

Tom Roger underviser lærerstudenter ved Nord Universitetet om fugler – den beste inspirator og lærer en student kan ha. 

Elaine Asp

Elaine Asp har sørsamisk bakgrunn og er kjent som en av Sveriges aller beste kokker. Hennes kokebok ‘HÄVVI” ble i 2020 kåret til verdens nest beste kokebok i kategorien ‘Best i alle kategorier’ i den prestisjefylte konkurransen ‘Gourmand Awards’. 

Enten Elaine lager de mest fasjonable a la carte retter eller tryller frem magi på bålpanna, er maten alltid inspirert av hennes kjærlighet til reinen, naturen, bærekraft og det sørsamiske kjøkken.  

I sin oppvekst lærte Elaine matlaging av sin mormor, og hun ble tidlig innført i tradisjonene med jakt, fiske og sanking av bær, sopp og andre spiselige vekster fra naturen. Hun lærte hvordan man bevarer og foredler disse råvarene gjennom sylting, salting, fermentering, tørking og røyking. I dag er det datteren, Kristina, som følger i Elaines og mormorens fotspor.  

Rolf Langvatn

Professor emeritus dr. philos. 

Rolf ble i 2010 tildelt Kongens fortjenestemedalje for forskning og mangeårige arbeid innenfor hjorteviltforvaltning, og han har vært en pioner i norsk hjorteviltforskning. 

Han startet sin karriere ved Statens viltundersøkelser fra 1971 som senere fortsatte ved Forskningsavdelingen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Ved opprettelsen av Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble han forskningssjef der. I perioden 1996-2006 var han professor ved Universitetssenteret i Longyearbyen på Svalbard (UNIS) og forsket spesielt på Svalbardreinen. 

Rolf har i flere tiår hatt omfattende samarbeid med jegere og ulike kommuner i Norge omkring hjorteforskning og bestandsovervåkning. Han har studert hva som påvirker bestanden av ulike hjortedyr, og hvordan bestandene best kan forvaltnings. Han har blant annet studert sammenhenger mellom klima, vegetasjon og utbredelse av hjortevilt – og belyst og dokumentert dette gjennom mangeårige innsamling av datagrunnlag. Dette har vært veldig viktig for planlegging av hjorteviltbestandene i norske kommuner.