Bruker- og kjøpsbetingelser for bruk og kjøp av digitale tjenester på nettsiden www.akademimedbroen.no

Hei, og velkommen til oss! 

Dette er våre betingelser for kjøp og bruk av tjenester på akademimedbroen.no. Tjenesten innebærer i hovedsak nettbaserte kurs, lydbøker samt nedlastbare filer med sammendrag av kursinnhold. Vi oppfordrer deg til å lese Betingelsene nøye og du er alltid velkommen til å sende oss en epost om du har spørsmål.

 

Ved kjøp, opprettelse av konto eller annen bruk av vår plattform eller Tjenestene på akademimedbroen.no, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket til disse Betingelsene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

 

Betingelsene utgjør en bindende avtale mellom deg og Akademi Medbroen («Akademi Medbroen» eller «vi»). Dersom du ikke godtar Betingelsene, kan du ikke bruke Tjenesten.

 

Vi setter stor pris på din mening og har du spørsmål, feedback eller innspill så send oss gjerne en epost på akademi@medbroen.no 

 

1. DEFINISJONER 

Nettstedet: referer til nettstedet www.akademimedbroen.no levert av Akademi Medbroen

Bruker/Brukeren: Refererer til den som oppretter en brukerkonto på Nettstedet eller på annen måte benytter seg av Tjenesten.

Betingelsene: Refererer til disse bruker-og kjøpsbetingelsene, inkludert oppdateringer av disse.

Kjøper/Kjøperen: Referer til en forbruker som betaler/kjøper et abonnement eller et kurs på Nettstedet.

Kurspris: Refererer til prisen inkludert MVA for kjøp av et abonnement eller et kurs på Nettstedet

Tjenesten/Tjenestene: Referer til all tilgang til Nettstedet, inkludert kjøp av abonnement eller kurs. Tjenesten omfatter alt kursinnhold, lydbøker og alle strømbare videoer og andre filer på Nettstedet, samt all tekst, nedlastbare filer, bilder og grafikk på Nettstedet. All korrespondanse med Selskapet for teknisk hjelp og annen brukersupport inngår også i Tjenesten.

Akademi Medbroen/vi: Refererer til Akademi Medbroen som er en del av Medbroen Gårdsbarnehage AS.

 

 2. INFORMASJON OM AKADEMI MEDBROEN: 

Akademi Medbroen er en del av Medbroen Gårdsbarnehage AS som er et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer: 925 395 412.

 

Akademi Medbroens kontaktinformasjon er:

Akademi Medbroen

Innherredsvegen 101

7503 Stjørdal, Norge

E-post: akademi@medbroen.no 

 

 3. KONTO 

Ved registrering av en brukerkonto bekrefter Bruker at denne er minst 18 år. Bruker vil få en begrenset, ikke-eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å ha tilgang til Tjenesten, forutsatt kjøp og betaling av Abonnementspris eller pris for enkeltkurs. Adgang til Tjenesten vil være begrenset til kjøpte abonnement eller enkeltkurs på Nettstedet eller mottatte gavekort for dette på Nettstedet. Bruker kan ikke oppgi eller bruke en e-postadresse eller andre personopplysninger tilhørende andre enn Brukeren selv i forbindelse med Tjenesten.

 

Bruker samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om seg selv når Bruker registrerer seg hos Akademi Medbroen, samt samtykker i å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den til all tid er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Bruker er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for kontodetaljer og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet sitt i forbindelse med Tjenesten, og Bruker godtar å ta ansvar for all aktivitet på sin konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 

4. KJØP 

Kjøp av abonnement eller enkeltkurs på Nettstedet gir Kjøper en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, og ikke-underlisensbar rett til å få tilgang til det spesifikke abonnementet eller enkeltkurset Kjøper har kjøpt via Nettstedet. Abonnementet eller enkeltkurset kan kun benyttes av én enkelt Bruker med brukerkonto på Nettstedet  – enten Kjøper selv eller en annen som Kjøper betaler for og som er den som oppretter brukerkontoen.  

Ved kjøp av abonnement får Brukeren tilgang til det valgte abonnement, vår plattform og alt materiale tilknyttet abonnementet så lenge dette løper. 

Ved kjøp av enkeltkurs får Brukeren tilsvarende tilgang til det valgte enkeltkurs, vår plattform og alt materiale tilknyttet enkeltkurset i 6 måneder hvoretter tilgang automatisk vil opphøre.  

 

5. ANGRERETT 

Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre kurs, men skulle du som Kjøper angre på ditt kjøp gir vi deg en angrerett på 14 dager. Ved utøvelse av angreretten vil all tilgang til den del av Tjenesten som ble muliggjort av kjøpet bortfalle, og dermed vil Brukeren miste sin tilgang til abonnementet eller det relevante kurset. I de tilfeller hvor Kjøper og Bruker ikke er samme person, så er det Kjøpers ansvar å informere Bruker om at Kjøper har utøvet sin angrerett og om konsekvensene av dette for Brukers tilgang til abonnementet eller enkeltkurset.

 

Angreretten utløper 14 dager etter den dagen Kjøper har foretatt betalt for et kjøp på Nettsiden. Ønsker Kjøper å benytte angreretten, må Kjøper underrette oss om det. Kjøper kan benytte sin angrerett ved å skrive til oss på e-post akademi@medbroen.no. Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer. Angrerettsfristen er opprettholdt om du sender ditt ønske om å benytte angreretten innenfor fristen på 14 dager fra betalingsdato.

 

Hvis Kjøper utøver sin angrerett, refunderer vi den betaling vi har mottatt fra Kjøper vedrørende den kjøpte Tjenesten. Kursprisen vil bli tilbakeført til den konto Kjøper brukte da Kjøper betalte for kurset.

 

6. RETTIGHETER 

Bruker kan bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse Betingelsene, samt eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Akademi Medbroen. Akademi Medbroen forbeholder seg retten til å alltid kunne stoppe Tjenesten, avslutte kontoer og/ eller kansellere bestillinger etter eget skjønn og uten begrensning dersom en Brukers aktivitet er i strid med disse Betingelsene og/eller gjeldende lover og forskrifter.

 

7. OPPHAVSRETT 

Alt innhold som utgjør en del av Tjenesten, det være seg tekst, lydbøker, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, nedlastbare kursbøker samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på Nettstedet, eies av Akademi Medbroen, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning, opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter immateriell eiendom og eiendomsrett. Bruker/Kjøper samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og å ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsretts- og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold. Bruk av abonnement eller enkeltkurs på Tjenesten er kun til Brukers personlige bruk og abonnementet eller enkeltkurset kan ikke deles med eller videreselges til en tredjeperson. Det er ikke tillatt med “skyggedeltakere” eller tilhørere under bruk av abonnementet eller enkeltkurset. Ei heller kan personlig logg-inn og passord deles med tredjeperson, da disse er strengt personlige og konfidensielle. Tjenesten kan derfor eksempelvis ikke benyttes og mangfoldiggjøres til andre enn Brukeren ved skoler, barnehager, institusjoner, på arbeidsplasser, konferanser, seminarer, restauranter og forsamlingslokalermed mindre det står noe annet spesifikt beskrevet.

 

Brukere som har konto hos Akademi Medbroen plikter til enhver tid å følge de betingelsene som Akademi Medbroen setter for bruk av konto og Tjenester. Hvor det eksplisitt fremgår at Tjenester er tillatt for nedlastning er disse likevel underlagt lov om opphavsrett. Dette materialet er kun tillatt til Brukerens personlige brukmed mindre det står noe annet spesifikt beskrevet.

 

Det er ikke tillatt å kopiere eller videreformidle materiell i noen form, verken elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig avtale fra Akademi Medbroenmed mindre det står noe annet spesifikt beskrevet.

 

8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med Tjenesten behandles i henhold til våre retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger, som du kan lese om i vår Personvernserklæring. Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du avgir personopplysninger til oss. Har du spørsmål vedrørende dine data og vår behandling av personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte oss på akademi@medbroen.no 

 

9. ENDRINGER I TJENESTEN 

Akademi Medbroen forbeholder seg retten til å oppgradere, modifisere, endre eller forbedre Tjenesten, så lenge dette er ikke er til skade for Brukerens bruk av Tjenesten. Ved vesentlige endringer vil Bruker motta et forhåndsvarsel innen rimelig tid (med mindre endringene er som følge av forhold utenfor Akademi Medbroen kontroll, i hvilket tilfelle Akademi Medbroen vil forklare årsaken til endringene så snart det er praktisk mulig).

 

10. ANSVAR I FORBINDELSE MED BRUK AV TJENESTEN 

Akademi Medbroen garanterer ikke for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Tjenesten, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av Brukerens bruk av informasjonen som finnes i Tjenesten, Brukerens bruk av Tjenesten eller aksept av tilbud som presenteres gjennom Tjenesten.

 

Akademi Medbroen tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå som følge av feil eller uforsvarlig bruk av informasjon som gis under vår hjemmeside eller våre kurs. 

 

11. ERSTATNING 

Kjøper og/eller Bruker godtar at Akademi Medbroen, kursholdere på Nettstedet, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører ikke kan holdes ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) Brukers bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse Betingelsene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til Brukers konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av Bruker eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via Brukers konto.

 

I begrepene Akademi Medbroen, kursholdere på Nettstedet, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører oppført i paragrafen ovenfor, så omfattes også deres respektive ledere, ansatte og formidlere.

 

12. OPPSIGELSE 

Akademi Medbroen kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte Brukers tilgang til Tjenesten. Uten å begrense det foregående, kan Akademi Medbroen etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne Brukers passord eller retten til bruk av Tjenesten hvis Akademi Medbroen mener at Bruker har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse Betingelsene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Akademi Medbroen kan umiddelbart deaktivere eller slette Brukers konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.

Brukers abonnement kan når som helst sies opp. Abonnementet løper da ut gjeldende betalingsperiode

 

13. MERVERDIAVGIFT 

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er inkludert merverdiavgift (“MVA”).

 

14. BETALING VED KJØP 

Brukers tilgang til abonnementet eller enkeltkurs skjer kun etter at abonnementsavgift for første måned i Abonnementet eller prisen for Enkeltkurs har blitt mottatt av Akademi Medbroen. Kjøper kan betale med Visa og Mastercard, og vi tar forbehold om eventuelle gebyrer som ikke er inkludert i abonnementsavgiften eller kursprisen fra leverandør av benyttede betalingstjenester. Abonnementsavgiften eller Kursprisen vil bli trukket fra din konto ved kjøp av Tjenesten. Kjøper vil motta kvittering via e-post for alle kjøp Kjøper gjør etter at betaling er trukket fra Kjøpers konto. Denne kvitteringen er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva Kjøper skylder Utgiver.

 

15. GAVEKORT 

Abonnementet eller Enkeltkurset kan kun benyttes av én Bruker med en brukerkonto og er kun gyldig for gjeldende abonnement eller enkeltkurs. Kjøper er selv ansvarlig for at den tiltenkte mottaker av gavekort/Bruker ikke åpner for misbruk av abonnementet eller enkeltkurset av andre. Akademi Medbroen forbeholder seg retten til å fjerne Brukere ved mistanke om misbruk.

 

16. FORCE MAJURE 

Akademi Medbroen vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll (“Force Majeure”). Force Majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Akademi Medbroen kontroll – inkludert, men ikke begrenset til – begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, Internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser.

 

17. VARSLINGER 

Akademi Medbroen kan fra tid til annen revidere disse Betingelsene for å holde dem oppdatert i henhold til Akademi Medbroens produkter og Tjenester. Besøk derfor Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt nederst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til -eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har tredd i kraft, medfører at Bruker samtykker i disse endringene.

 

18. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene.

 

Sist oppdatert 12.06.2023

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker cookies for å oppnå en bedre forståelse av hvilken informasjon og innstillinger som er relevant for deg og våre andre brukere på nettsiden. 

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.

Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerklæring på nettstedet vårt.

Les våre Retningslinjer for personvern for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan nå oss og hvordan vi behandler personlig data.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. 

1. KONTAKTINFORMASJON TIL AKADEMI MEDBROEN 

Akademi Medbroen er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: 

Akademi Medbroen

Innherredsvegen 101

7503 Stjørdal, Norge 

Organisasjonsnummer: 925 395 412 

E-post adresse: akademi@medbroen.no 

2. SENTRALE BEGREPER

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som innsamling, analyse, registrering og lagring. 

 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven. 

3. AKADEMI MEDBROEN ER BEHANDLINGSANSVARLIG

Akademi Medbroen er en del av Medbroen Gårdsbarnehage AS og er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 

4. HVA SLAGS INFORMASJON ER DET VI SAMLER INN?

Når du registrerer deg for en brukerkonto, kjøper et digital kurs eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger: 

 • Fornavn 
 • Etternavn 
 • Epost-adresse 
 • Postadresse 
 • Passord 
 • Innloggingsdetaljer 
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på spørreskjemaer 
 • Tekniske opplysninger: Hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem. 
 • Transaksjonsdetaljer

Betalingsinformasjon blir samlet inn av vår tredjeparts betalingsløsning Stripe (“Betalingsløsningen”). Betalingsinformasjon inkluderer: 

 • Navn på betalingskortet 
 • Kort type 
 • Kort nummer 
 • Utløpsdato 
 • CCV 

Vi har ikke tilgang til dine betalingsdetaljer. Bruk og lagring av betalingsinformasjon styres av Betalingsløsningens brukervilkår og personvernregler, som du finner her: 

Stripe: https://stripe.com/en-no/privacy 

5. PARAGRAF 6.F SOM ALTERNATIV TIL VALGT SAMTYKKE VIA NETTSIDE. SAMTYKKE KAN TREKKES

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut ifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere eller du er en ny kunde, vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger 

6. INFORMASJON FRA ANDRE KILDER

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Hvis du er kunde hos oss, kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger som du har registrert hos oss via f.eks. e-post til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret. 

7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål: 

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post 
 • Identifisere og verifisere deg som bruker når du anvender våre tjenester der du må logge deg inn med brukernavn og passord for å få tilgang til 
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter 
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeradferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen 
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å: 

 • Svare på forespørsler 
 • Opprette en brukerprofil for deg som du kan benytte til å få tilgang til kjøpte kurs 
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger 
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta


8. SAMTYKKE TIL E-POSTKORRESPONDANSE, DIREKTE MARKEDSFØRING OG VIDERE KONTAKT 

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende: 

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen 
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter 
 • Vi kan kontakte deg via e-post 
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte. 

9. HVOR LENGE OPPLYSNINGENE LAGRES

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. 

 

Har du en aktiv dialog med oss, tar vi vare på opplysningene dine i 12 måneder fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har tilgang til ett av våre nettkurs, har betalt og/eller registrert en brukerprofil hos oss i løpet av de siste 12 månedene. 

 

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 12 måneder før vi sletter informasjonen. 

10. HVEM INFORMASJONEN KAN DELES MED

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg. 

11. INFORMASJONSDELING MED TREDJEPART

Vi kan dele dine personlige opplysninger med tredjeparter under følgende forhold: 

 • Tjenesteytere og partnere som utfører markedsføringstjenester og annen forretningsvirksomhet for oss. Slike tjenester inkluderer behandling av betalinger og bestillinger, og utsending av nyhetsbrev. Våre partnere vil kun bruke informasjonen din i den perioden de trenger for å utføre sine funksjoner. 
 • Hvis du velger å publisere informasjon offentlig gjennom våre tjenester (for eksempel ved å kommentere på en åpen del av nettsiden eller skrive en produktanmeldelse av vår tjeneste eller et av våre kurs), eller poster innhold som er relatert til oss eller tjenestene vi tilbyr andre offentlig steder (for eksempel på sosiale medier), kan vi motta og dele denne informasjonen med tredjeparter basert på våre legitime interesser i å markedsføre våre produkter eller tjenester. 
 • Vi kan aksessere, lagre og dele dine personlig data og annen kontoinformasjon hvis vi mener det er nødvendig for å:

   

 • Etterkomme rettsordre eller nasjonale sikkerhetsanmodninger. 
 • Svare på dine henvendelser. 
 • Beskytte dine, våre eller andres rettigheter, eiendeler eller sikkerhet 
 • Håndheve Akademi Medbroen sine retningslinjer og kontrakter. 
 • Innhente beløp skyldige til oss. 
 • Forhindre fysisk skade eller økonomisk tap i forbindelse med etterforskning eller påtale av en mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet. 
 • Vi kan dele din personlige data med tredjeparter dersom noen kjøper våre eiendeler eller vår virksomhet eller dersom vi overfører våre eiendeler eller virksomhet til andre delvis eller i sin helhet. Skulle dette tilfelle oppstå, vil vi forsøke å sikre at enheten som vi overfører dine personopplysninger til, bruker den på en måte som er i samsvar med denne personvernpolitikken. 
 • Vi kan annonsere og bruke analysetjenester ved hjelp av tredjeparter, for eksempel Google Analytics. Vi kan også dele informasjon om deg og enhetene du bruker ved bruk av Tjenestene våre, for å kunne levere mer personlig annonsering og tilbud. Vennligst les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i eget avsnitt herunder.


12. HVOR OPPLYSNINGENE OPPBEVARES?

Opplysningene oppbevares av Akademi Medbroen i kundesystemet vårt. Vi har databehandler avtale med Abtion A/S, med adresse Vesterbrogade 15, 3., 1620 København V, Danmark, som så igjen har avtale med sine underleverandører. 

13. DINE RETTIGHETER I FORHOLD TIL INNSYN, SLETTING OG EVBENTUELT FLYTTING

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. 

 

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det 

14. ANDRE FORMÅL

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. Vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt. 

15. INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til, behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

16. E-POST

Vi benytter e-post som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen, registreres i kundesystemet. 

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. 

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. 

17. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Endringer i denne personvernerklæringen er effektive fra datoen de ble lagt til. Vennligst sjekk denne personvernerklæringen fra tid til annen for å sjekke om vi har gjort endringer i måten vi bruker dine personlige data på. 

 

For spørsmål om hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, eller for å be om en kopi av denne personvernerklæringen, vennligst send en e-post på akademi@medbroen.no 

 

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 23.05.2022