En verden i brann

Verdens skoger brenner – mer og mer for hvert år som går. Klimaendringene lager tørke – deler av verden er knusktørr, og hver liten gnist på avveie forårsaker katastrofebranner på alle kontinenter. Har vi kommet over et knekkpunkt der planeten selv har startet selvutslettelse?

Avskogingen øker

Dave Goulson er en av verdens mest anerkjente entomologer – en insektforsker som særlig er kjent for humlebøkene sine. Han er klimaaktivist og naturforkjemper og har skrevet mye ‘populærvitenskap’ for å få vanlige folk til å reagere på alle miljøutfordringene vi står oppe i fordi han mener at det er Hvermansen som må redde kloden. Goulson sier i boken ‘Den tause planeten’ at så mye som to tredjedeler av verdens opprinnelige skoger er borte. Den siste tredjedelen er ikke nok til å opprettholde klimabalansen.

Klimagasser som CO2 medfører drivhuseffekt som får temperaturen på kloden til å øke. Skogene våre har en enorm evne til å fange inn CO2, bruke den og lagre den. Dermed er skogen den beste temperaturregulatoren vi har. Alle andre menneskeskapte CO2-tiltak blir for ingen ting å regne sammenlignet med det skogen bidrar med.  Nå hogger ikke Hvermansen så mye skog da, så hvordan kan han/hun redde verden?

Kjøtt og soya fra Brasil

I Amazonas blir det hvert år nedbrent landområder så store som Belgia for å frigi arealene til matproduksjon. Typisk er da et år med beitende kveg og 1-2 år med dyrking av soyabønner. Matjordlaget i Amazonas er veldig tynt og mer og mindre helt brukt opp etter 1-3 år. Matproduksjon på nedbrente skogarealer i Brasil gir umiddelbar avkastning, men har derfor dyptgående skadevirkninger. 

Nedbrenning av skoger i Amazonas og andre områder for å anlegge jordbruksarealer fører til uopprettelig tap av biologisk mangfold og karbonlagre.

Hadde det enda vært fattige bønder i Brasil som hadde fått nytte av avkastningen, men det er styrtrike, multinasjonale selskaper som står bak avskogingen.

 

Kjøp norsk

Hvermansen bør holde seg unna alle kjøttprodukter fra Brasil og alt som har med soya å gjøre. Da sier selv Dave Goulson at det er veldig mye bedre å velge rødt kjøtt – fra dyr som går på utmarksbeite i sommerhalvåret. Disse dyrene bidrar til biologisk mangfold (mange planter og insekter er avhengig av beiteområdene), de stimulerer veksten og transformerer gress til menneskemat på arealer som vi ellers ikke kunne utnytte. Så velg norsk kjøtt!

 

 

 

 

Matsvinnet må reduseres

Nesten en tredjedel av all produsert mat blir kastet. Det er ille å tenke på når vi vet at det brennes ned eller dyrkes opp store skogarealer for å kunne tilby verden nok mat – skog vi nå er desperat avhengig av. Stadig mer mat blir prosessert slik at kroppen skal ta den opp uten motstand – og vi legger på oss! Hadde alle som har råd til å kjøpe ferdigproduktene, laget maten litt mer fra bunnen av, ville vi vært et slankere folk med mindre behov for jordbruksarealer. Hadde vi greid å fjerne matsvinnet og redusert kraftig på kjøpet av ferdigprodukter, kunne verden kanskje klart seg med bare halvparten så mye jordbruksareal. Da kunne skogen få vokse frem igjen. Her har Hvermansen noe å tenke på – løsningen ligger i heimen.

Humla er vår venn

Det ble startet med insekttellinger rundt om i verden en gang på 1970-tallet. Allerede da hadde insektbestanden begynt å synke. Dave Goulson mener at så mye som 90% av verdens insekter er borte – det er skremmende å tenke på. 

Her hjemme merker vi at det er langt færre småfugler, og vi har ikke sett en frosk på aldri så lenge – mange fugler og frosk lever av insekter. Årsaken til reduksjonen er sammensatt av mange faktorer, men en viktig faktor er all avskogingen der insektene rett og slett har blitt frarøvet sitt leveområde.

For oss er det alvorlig; humler og bier pollinerer blomster som etter hvert utvikler seg til mat for oss. I enkelte regioner i Kina og andre deler av verden har mangel på naturlige pollinatorer, ført til at mennesker må utføre pollineringen manuelt. Dette skjer spesielt i områder der bruk av plantevernmidler, tap av naturlige habitater og andre faktorer har redusert antallet pollinatorer som normalt ville hjulpet til med å befrukte blomster og sikre fruktsetting.

Heldigvis mener Dave Goulson – og mange andre – at det enda ikke er for sent å redde verden. Det er Hvermansen det står på – oss. Men nå må vi våkne – start med å sjekke innkjøpslista di. Og plant noe!

 

Legg igjen en kommentar

Del dette innlegget

Uncategorized

En verden i brann

En verden i brann Verdens skoger brenner – mer og mer for hvert år som går. Klimaendringene lager tørke – deler av verden er knusktørr,

Uncategorized

Våre firbeinte miljøsoldater

Våre firbeinte miljøsoldater I debatten om klima og verdens store miljøutfordringer, kan Hvermansen føle seg uendelig liten. Å sortere søpla eller sykle til jobben fortoner