Fosen-opprøret

Vi registrerer at samer og miljøbevegelse har mobilisert stort i protestaksjon mot vindmølleparken på Fosen. Politiet har et svare strev med å bære bort aktivister utenfor Stortinget – den verdensberømte miljøaktivisten Greta Thunberg inkludert. Så hva er greia her? 

Det har gått mer enn 500 dager siden Høyesterett fastslo i dom at vindmølleparken på Fosen er ulovlig. Politikerne virker totalt handlingslammet i forhold til dommen.  En av de største utfordringene er at det er kostbart å fjerne vindmøllene. Det krever spesialutstyr og ekspertise, og det kan ta lang tid å demontere vindmøllene og fjerne dem fra området. I tillegg er det usikkert hvem som skal ta regningen, og det kan være uklart hvem som egentlig har ansvaret for å fjerne vindmøllene. 

Det er adskillig politisk motstand mot fjerning av vindmøllene. Politikere tenker nok at å støtte fjerning av vindmøllene kan påvirke deres eget omdømme og gjenvalgsmuligheter. I tillegg vil de ikke skape et inntrykk av at de ikke støtter fornybar energi – en viktig politisk sak i dagens samfunn. 

Fjerning av vindmøller har åpenbart negative, økonomiske konsekvenser for utbyggerne og for mange i lokalsamfunnet. Vindmøllene genererer betydelige inntekter, spesielt nå som det er mer og mindre konstant strømkrise med skyhøye strømregninger. Det er også utfordringer med å finne alternative energikilder. Så er det sikkert arbeidsplasser og lokale inntekter forbundet med vindmøllene. Debatten går i det hele tatt frisk blant folk flest om hva som er rett og galt.  

Store konsekvenser for reindriftsnæringa

For reindriften har vindmølleutbygging store konsekvenser. Reindriftsutøverne er avhengige av store og sammenhengende arealer med uberørt natur som beiteområder for å kunne drive en bærekraftig næring.  

Men dette er ikke like åpenbart for folk flest. Mange spør seg om hvorfor det er så farlig for reinen at vindmøllene er der. Maten vokser da rundt vindmøllene, og dyrene må da kunne greie å spise denne maten selv om det står noen vindmøller der? Ligger det ikke god bærekraft i at både reinsdyr og produksjon av vindkraft utnytter de samme områdene?  

Stresset rein og flere rovdyr 

En av de største utfordringene ved vindmølleutbygging at reinen blir skremt av bevegelse og lyd fra vindmøllene. Reinen unngår derfor området der vindmøllene er satt opp. I tillegg blir reinen stresset og taper vekt som igjen påvirker reproduksjon og overlevelse. Vindmøller ødelegger altså beiteområdene og vandringsrutene for reinen.  

Vindmøllene fører også til økt rovdyraktivitet i området. Økt stress og vekttap fører til at dyr dør i nærheten av vindmøllene, og større rovdyr tiltrekkes av kadaverne. Dette fører til enda større tap av dyr og redusert lønnsomhet for reindriftsutøverne. Det blir vanskelig å drive reindrift i slike områder. 

På sikt kan vindmøllene påvirke økologien i naturområdene som igjen fort kan påvirke både reinen og andre arter i området – økt sårbarhet for ulike miljøutfordringer. Det er derfor viktig å ta hensyn til reindrifta når det planlegges vindmølleutbygging og sørge for at utbyggingen skjer på en bærekraftig måte som tar hensyn til både miljø og samfunn. 

Høyesterett viser vei i bærekraftspørsmål

I denne saken går naturen foran økonomiske hensyn, det har som regel vært motsatt. Blogg-redaksjonen tenker at naturen uansett vil få det siste ordet til slutt – i denne klodens kamp for overlevelse som vi nå er inne i. Så er det opp til menneskeheten å ta riktige valg om den vil være med videre. For oss nordmenn er det nok greit for oss alle at Høyesterett gir politikerne ny marsretning. 

Og redaksjonen verdsetter selvfølgelig reinen. Her er link til en utmerket måte å nyte reinens beskaffenhet på

Legg igjen en kommentar

Del dette innlegget

Uncategorized

En verden i brann

En verden i brann Verdens skoger brenner – mer og mer for hvert år som går. Klimaendringene lager tørke – deler av verden er knusktørr,

Uncategorized

Våre firbeinte miljøsoldater

Våre firbeinte miljøsoldater I debatten om klima og verdens store miljøutfordringer, kan Hvermansen føle seg uendelig liten. Å sortere søpla eller sykle til jobben fortoner